Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Avaleht

Sotsiaal-Humanitaar Infokool (Fortis Koolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner VAATA

Sotsiaal-Humanitaar Infokool (SHI) on erakool, mis on loodud 2011.aastal Sotsiaal-Humanitaarinstituudi baasil. SHI-le on EV Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kehtivad koolitusload ning SHI on ministri käskkirja alusel kantud EV Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste infosüsteemi.

Meie töökogemused rakenduskõrghariduse valdkonnas ja erinevate kursuste läbiviimisel (näiteks äri ja majanduse, psühholoogia ja sotsiaalteaduste, õigus- ja infotehnoloogia vallas) pärinevad aastast 1995.

Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.

Kooli eesmärk: tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Sotsiaal-Humanitaar Infokoolis on Teil võimalus omandada uusi kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning hea tasemega haridust; kogeda individuaalset lähenemist; luua huvitavaid ja kogemuste vahendamiseks ning partnerluseks vajalikke sidemed ja kontakte.

Meie kool aitab Teil korrastada olemasolevaid ärikogemusi ja praktiliste ülesannete süsteemset lahendamist ning omandada erialase arengu ja karjääri jaoks vajalikke erialasid ja oskusi.

Kooli õppesuundade mitmekesisus võimaldab rahuldada Teie vajadusi erialade valimisel. Õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetetele vastavates ruumides, kasutusel on uudsed õppetehnoloogiad, aktiivse õppe erinevad vormid ning õppepraktika annavad Teile võimaluse valida sellise eriala, mille omandamisel saate tööturul nõutud spetsialistiks.

 Koolis pakutav õppekavade kvaliteet tugineb õpetajaskonna ainulaadsele pedagoogilisele kogemustele, praktilistele oskustele ja erialasele kvalifikatsioonile, enamus õppejõududest on teadustedoktorid ja magistrid. Kõik õppejõud on atesteeritud, omavad pikaajalist töökogemust ja on kantud Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). 

Õppe käigus omandatud erialased ja inimsuhted on see sotsiaalne kapital, mis mitmekordistab õpitulemuste efektiivsuse, mis on kaasajal oluline erialaste ülesannete lahendamisel ja eesmärkide saavutamisel.

Kaasaegsete spetsialistide ettevalmistamise ainulaadne süsteem, erialade mitmekesisus ja saanud teadmiste kvaliteet vastavad kaasaegse tööturu nõudmistele. See tagab Sotsiaal-Humanitaar Infokooli lõpetajate kõrge professionaalse taseme kindlustades neile karjääritõusu ja head palka.

Õpingute lõpetamisel ja kvalifikatsioonieksami edukalt sooritamisel väljastab kool Eesti Vabariigis ja teistes Euroopa Liidu riikides, Vene-Föderatsioonis, Ukrainas jne aktsepteeritava tunnistuse õppekava läbimise kohta.
 

Sotsiaal-Humanitaarinstituuti seotute küsimustes on võimalik pöörduda e-mailile: humanit@shi.ee

Lisainfo vt.: Sotsiaal-Humanitaarinstituudist